O nás » Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Web.adresa : www.kupstribro.cz

e-mail. : info@kupstribro.cz

Adresa pro doručování :

Božena Malíková

Kardinála Berana 37

301 00 Plzeň

IČO : 01636308

Mob. : 736 607 102

Označení stříbra: AG 925/1000

Objednávka – objednávka zboží

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě vytvoření objednávky po internetu nebo po osobní dohodě s prodávajícím.

Objednávka ( nebo její část ) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení smluvených podmínek v době potvrzení objednávky.

Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (tj. :přesná specifikace zboží a jeho počet ), cena za zboží a přepravu, způsob a termín dodání.

Objednávka zboží

Zboží prodávané na e – shopu kupstribro.cz je nabízeno pomocí fotografií, které jsou totožné s daným zbožím na skladě. Prodávající Božena Malíková (dále jen prodávající ) se zavazuje informovat zákazníka o vlastnostech prodávaného zboží ( v kartě jednotlivého produktu ), o způsobu použití a údržby ( na vyžádání zákazníkem ). Uvedená váha se může lišit u jednotlivých kusů vzhledem k jejich velikosti, do 10 g je váha orientační. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout návrh na uzavření smlouvy - zákazník se zavazuje, že odesláním objednávky zároveň četl obchodní podmínky a ve všech bodech s nimi souhlasí. Ceny zboží jsou pro zákazníka konečné ceny. Není připočítáváno DPH,  jelikož je součástí konečné, dané ceny. Zákazník i prodejce může zrušit svoji objednávku kdykoliv domluvou do expedice zboží. Poté, co je zboží vyexpedováno, nelze již objednávku zrušit. Zrušení objednávky lze po předchozí dohodě prodejce a zákazníka.

Odstoupení od kupní smlouvy (pouze u zásilkového obchodu)
Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000 (viz. další body). V souladu se zákonem č. 367/2000 odst. 6 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

1) Kontaktujte nás písemně (stačí e-mailem), že žádáte o odstoupení od smlouvy.

2) Uveďte číslo objednávky, varibilní symbol a datum nákupu.

Pokud jste již zboží obdržel(a) a převzal(a), zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:

 • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu

 • zboží nesmí být použité

 • zboží musí být nepoškozené

 • musí být kompletní (včetně příslušenství s originálním dokladem o koupi atd.)

Zboží, prosíme, neposílejte na dobírku, doporučujeme zboží pojistit, neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám zašleme peníze zpět na účet, nikoliv složenkou.

Platba a možnosti doručení zboží

Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu ( zákazníkovi ). Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků.

Rozdělení :

1) Bezhotovostní platba – platba na účet, platební kartou

2) Hotovostní platba - Dobírkou

 • Doručení – Česká pošta, osobní odběr po domluvě

Účtované poplatky jsou dle aktuálních sazebníků České pošty, kromě rozvozu po Plzni (po domluvě), které si prodávající účtuje pevnou sazbou 60 kč. Dodací lhůta je dána skladovou dostupností a provozních možností prodejce i dodavatele. Obvyklá dodací lhůta je 1 – 7 dnů od potvrzení objednávky, pokud nenastane skutečnost, která takovému dodání brání. Např. : nemoc, dovolená, státní svátek. Prodejce se zavazuje informovat o takové skutečnosti. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo.

Nepřevzetí zásilky zákazníkem

Nepřevzetím zásilky ze strany zákazníka od přepravce vzniká prodejci škoda, kterou může na zákazníkovi uplatnit vystavením faktury ve výši ceny za vzniklou škodu na poštovném.

Záruka a reklamace

Záruční doba začíná dnem převzetí zásilky zákazníkem od přepravce a trvá 2 roky. Jako záruční list slouží prodejcem vystavený doklad ( paragon, faktura ). Záruka a případné reklamace se vztahují pouze na skryté vady výrobku, nikoliv na mechanické poškození či běžné opotřebení zboží.

V případě, že zákazník objeví na zboží vadu, je nutné okamžitě předat zboží k reklamaci, neboť na pozdější vady, které vyplynou z vady původní nebude brán zřetel.

Postup při reklamaci zboží:

 1. Kontaktujte nás nejdříve písemně na info@kupstribro.cz s popisem vady u zboží.

 2. V případě, že bude reklamace oprávněná ( do 3 pracovních dnů Vás budeme informovat e-mailem ), je nutné na náklady zákazníka zaslat nám zboží na adresu:

  Božena Malíková

  kardinála Berana 37

  301 00 Plzeň

 3. Zboží musí být zabaleno v sáčku (krabičce) a  v obálce určené k zasílání šperků (doporučujeme použít obálku s polstrováním), aby při přepravě nedošlo k poškození.

 4. K zásilce musí být přiložen originální doklad o nákupu (paragon, faktura).

 5. Zásilka musí být odeslána doporučeně a pojištěná na částku odpovídající hodnotě zboží.

 6. Reklamační lhůta začíná dnem, kdy nám bude zásilka doručena.

 7. Reklamované zboží bude předáno našemu dodavateli, který provede opravu nebo jeho výměnu.

 8. O stavu reklamace Vás budeme informovat e-mailovou cestou.

 9. Opravené nebo vyměněné zboží bude zákazníkovi zasláno na náklady prodávajícího, ihned po ukončení reklamačního řízení u výrobce.

   

Reklamační lhůtou se rozumí, dle zákona 30 dnů, což znamená, že prodávající má uloženo vyřídit reklamaci ve lhůtě 30 dnů, kdy bude zákazníkovi zboží opraveno nebo vyměněno.

V případě , že nebude možná výměna zboží, je možné si vybrat u prodávajícího zboží jiné, v té samé hodnotě nebo vyšší. Při nedodržení reklamační lhůty prodávajícím lze požadovat vrácení peněz za reklamované zboží .

Ochrana osobních dat

Velice si vážíme Vaší důvěry a zavazujeme se, že Vaše osobní data neposkytneme dalším osobám. Veškerá osobní data a kontaktní údaje (jméno a příjmení, dodací adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo) uvedené při objednávání zboží jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu www.kupstribro.cz, který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Rhodiované stříbro

Rhodiování neboli „antioxidační úprava“ je způsob povrchové úpravy šperku. Tato technologie umožňuje vyšší odolnost šperku proti vnějším vlivům a snadnější údržbu. Stejným způsobem se vyrábí také bílé zlato, proto rhodiované stříbro je na první pohled téměř k nerozeznání.